Algemene voorwaarden

Deelnemersreglement & Algemene Voorwaarden pride Parade of WALK

Om de parade goed en veilig te laten verlopen moeten er een aantal afspraken gemaakt worden. Vandaar dit reglement waar elke deelnemer zich aan dient te conformeren. We vragen alle deelnemers dit goed te lezen en de bijbehorende regels in acht te nemen. 

Mocht je na het lezen van onderstaande nog vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen via zwollepride@mypodium.nl

1. PLANNING 

Deelnemers houden zich aan de planning met betrekking tot data en tijden door Stichting Zwolle Pride gemeld. Door bijzondere omstandigheden kunnen deze gewijzigd worden. Mocht dit zich voor doen, dan kan Stichting MYpodium  niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die hierdoor ontstaat. Bij wijzigingen heeft deelnemer geen recht zich terug te trekken van deelneming. De volgende data zijn van belang in de aanloop naar de parade: 


<info volgt> augustus 2023 Einde aanmeld periode groepen
26 augustus 2023 Zwolle Pride Parade 2023

 

2. INSCHRIJVING / ADVIESCOMMISSIE 

Belangstellenden schrijven zich in via de website www.zwollepride.nl. Dit kan tot 20 mei 2023. Daarna komt de adviescommissie bijeen om de inschrijvingen te beoordelen en te adviseren over toelating van deelnemers. Daarbij worden de doelstellingen van Zwolle Pride festival als leidraad gehanteerd. Bij de aanmelding voor pridewagens willen wij ook graag een motivatie van deelname en vormgeving/aankleding van het voertuig ontvangen.

 

•  Zichtbaarheid LHBTI organisaties (klein en groot) bevorderen.

•  Met deze zichtbaarheid de acceptatie en emancipatie vergroten.

•  Trots uitstralen - Plezier

 

3. SPONSORCODE

Alle deelnemers mogen hun eigen beeldmerk ongelimiteerd uiten.

Voor ‘LHBTI personeelsverenigingen’ geldt dat hun ‘roze vereniging/afdeling’ de deelnemer is en dus hun ‘moeder’ bedrijf als sponsor wordt gezien. Slogans en teksten van sponsoren gelden ook als sponsor uiting.

Als bij aanvang blijkt dat deelnemers zich niet aan de sponsorcode houden, kan worden gevraagd uitingen te verwijderen. Als dit niet gedaan wordt kan de deelnemer van deelname uitgesloten worden en is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

 

Twijfel je of je plannen voor sponsoring binnen deze kaders passen? Neem dan gerust contact op met zwollepride@mypodium.nl

    

4. OVERIGE REGELS

- Alle deelnemers zijn verplicht minimaal WA verzekerd te zijn.

- Deelnemers zijn verplicht te starten en te finishen op de daarvoor aangewezen locatie en de route te volgen en de walk zonder tussendoor te keren of (rond)draaien af te maken.

- Deelnemers moeten zich aan de verkeersregels houden en dienen de aanwijzingen van de organisatie, hulpdiensten ten alle tijden op te volgen.

Veiligheid:

Decoratie en aankleding:

- Alle decoratie en uitingen dienen brandveilig (aangebracht) te zijn.

- Bloot(er) mag maar geen genitaliën en geen seksuele handelingen.

- Vuurwerk is verboden.

- Confetti en slingers moet biologisch afbreekbaar zijn, dus geen versnipperd papier o.i.d.

- Niets uitdelen of attributen van boord gooien, dit is alleen mogelijk voor eventuele meelopende groepen.

- Het volume van versterkte muziek mag niet meer dan 80 db(A) en 95 db(C) bedragen, gemeten op de eerst bewoonde gevel.

- De geluidsbronnen moeten zodanig geplaatst worden dat het geluid gericht wordt, zodat zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt wordt voor omwonenden.

Algemeen:

- Afval niet over boord gooien! Graag verzamelen, bij de finish wordt een verzamelpunt ter beschikking gesteld.

- Pas op met alcohol!

- Drugsgebruik wordt niet getolereerd!

- Geen wapens of op wapens lijkende voorwerpen aan boord.

- Er moet voldoende drinkwater aanwezig zijn voor alle deelnemers.

lees alles goed door, mochten er vragen zijn, please ask them!

Deze versie is bijgewerkt op 11 april 2023, en de organisatie is niet aansprakelijk voor typefouten en/of wijzigingen in het reglement. 


Wil jij Zwolle Pride Festival ondersteunen?https://whydonate.nl/fundraising/zwolle-pride-zwolle-festival