over Zwolle Pride Festival

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. Zwolle Pride festival wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en emancipatie van LHBTI'ers in het bijzonder, waar ook ter wereld. Zwolle Pride festival moet een groots feest worden en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi! 

Het hoogtepunt zal zijn, de Pride walk dwars door de historische binnenstad van Zwolle heen, waar amusement en inhoud samenkomen tot een bruisend en kleurrijk spektakel.

Wij als organisatie hopen jullie allemaal in grote getale te mogen ontvangen in onze prachtige stad Zwolle. Zwolle een tolerantie stad, een mooie stad en een stad die iedereen omarmt!


Afbeeldingsresultaat voor english flag

about ZWOLLE PRIDE 

 

Everyone has the right to be who you are and to love who you want. Zwolle Pride festival wants to permanently draw attention to human rights in general and the acceptance and emancipation of LGBTI people in particular, anywhere in the world. Zwolle Pride festival must be a great party and at the same time an impressive plea! 

The highlight will be, the Pride Walk through the historic city center of Zwolle, where entertainment and content come together to create a vibrant and colorful spectacle. 

We as an organization hope to welcome you all in large numbers in our beautiful city of Zwolle. Zwolle a tolerance city, a beautiful city and a city that embraces everyone!

 

   

 

Everyone has the right to be who you are and to love who you want. Zwolle Pride wants to permanently draw attention to human rights in general and the acceptance and emancipation of LGBTI people in particular, anywhere in the world. Zwolle Pride must be a great party and at the same time an impressive plea! In line with expectations, thousands of visitors come to Zwolle to attend the 3-day event. An event where a variety of small and large events will be organized in the areas of art, culture, sports, religion, education, education, dance, theater and of course going out. The highlight will be, the City Parade through the historic city center of Zwolle, where entertainment and content come together to create a vibrant and colorful spectacle. We as an organization hope to welcome you all in large numbers in our beautiful city of Zwolle. Zwolle a tolerance city, a beautiful city and a city that embraces everyone!
Everyone has the right to be who you are and to love who you want. Zwolle Pride wants to permanently draw attention to human rights in general and the acceptance and emancipation of LGBTI people in particular, anywhere in the world. Zwolle Pride must be a great party and at the same time an impressive plea! In line with expectations, thousands of visitors come to Zwolle to attend the 3-day event. An event where a variety of small and large events will be organized in the areas of art, culture, sports, religion, education, education, dance, theater and of course going out. The highlight will be, the City Parade through the historic city center of Zwolle, where entertainment and content come together to create a vibrant and colorful spectacle. We as an organization hope to welcome you all in large numbers in our beautiful city of Zwolle. Zwolle a tolerance city, a beautiful city and a city that embraces everyone!

Wil jij Zwolle Pride Festival ondersteunen?
Meld je aan via zwollepride@mypodium.nl

https://whydonate.nl/fundraising/zwolle-pride-zwolle-proud